эвристическое обучение

эвристическое обучение
heuristinis mokymas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Didaktinė kryptis, grindžiama pažiūra, kad mokymo esmę sudaro pagalba mokiniams savarankiškai ieškoti atsakymų į kylančius mokslo ir gyvenimo klausimus. Šios krypties pradininkas – antikinės Graikijos filosofas ir pedagogas Sokratas (apie 469–399 m. pr. Kr.). Jis iškėlė mintį, kad žmogus savarankiškai turi rasti tiesą, išsiaiškinti nežinomus dalykus. Tik savarankiškai rasta tiesa tampa vidine vertybe, kuri skatina teisingai veikti ir elgtis. Tokia tiesa yra gėris, dorybė. Šią Sokrato mintį patvirtino psichologinių ir pedagoginių tyrimų išvados. Ją reikia laikyti ir šiuolaikinio mokymo bei auklėjimo pagrindu. Sokratas buvo daugiau auklėtojas negu mokytojas. Su mokiniais jis sprendė dorovės, pasaulėžiūros, elgesio klausimus. Gamtos pažinimas jam mažai rūpėjo, nes manė, kad jos pažinti negalima. Pažinti esą galima tik save. Vėlesniais laikais tai buvo paneigta. Bet požiūris į savistabos ir savianalizės, savęs pažinimo reikšmę aktualus ir šiandien. Sokratas sukūrė metodą, kuriuo mokinys, pedagogo vadovaujamas, savarankiškai mąstydamas, sužinotų, naujų dalykų. Šį metodą jis pavadino majeutika (gr. maieutikos – pribuvėja). Vėliau toks pokalbis gavo sokratiškojo pokalbio pavadinimą. Pritaikytas mokyti, jis vadinamas heuristiniu pokalbiu. Sokratiškojo pokalbio struktūra tokia: 1) keliama mintis, kad atsakymas į klausimą nepakankamai pagrįstas, naivus ar neteisingas; to pasiekiama ironizuojant mokinio atsakymo logines klaidas, neteisingą požiūrį, neišsamias žinias (Sokrato ironija); 2) skatinamas noras rasti teisingą atsakymą ir jo ieškoma samprotaujant; 3) aukštesnio žinojimo – įžvalgos – staigus atsiradimas; 4) apsisprendimas veikti remiantis naujomis žiniomis. Pritaikyta šiuolaikiniam mokymui heuristinio pokalbio struktūra gali būti tokia: 1) iškeliamas klausimas; 2) pateikiami atsakymai (mokiniai atsako į mokytojo klausimus); 3) išsiaiškinama, kad žinios nepakankamos, kad esama klaidingų teiginių; 4) pokalbiu skatinama ieškoti teisingų atsakymų; 5) nagrinėjami pateikti pavyzdžiai (pvz., sakinių nagrinėjimas); 6) savarankiškai daromos išvados. kilmė gr. heuriskein – rasti, atskleisti atitikmenys: angl. heuristic teaching vok. heuristischer Unterricht rus. эвристическое обучение

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Эвристическое обучение — обучение, ставящее целью конструирование учеником собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его организации, диагностики и осознания. Эвристическое обучение для ученика непрерывное открытие нового (эвристика от греч.… …   Википедия

  • Проблемное обучение — Стиль этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы русского языка. Статью следует исправить согласно стилистическим правилам Википедии. Проблемное обучение организованный преподавателем способ активного взаимодействия субъекта с проблемно… …   Википедия

  • Хуторской, Андрей Викторович — Андрей Викторович Хуторской Дата рождения: 6 октября 1959 …   Википедия

  • Дидактическая эвристика — теория эвристического обучения, педагогическая разновидность эвристики науки об открытии нового. Истоки дидактической эвристики лежат в методе Сократа и майевтике. Содержание 1 Ключевые понятия и концепции …   Википедия

  • Хуторской, Андрей — А. В. Хуторской Хуторской, Андрей Викторович (р. 6 октября 1959) доктор педагогических наук, член корреспондент Российской Академии образования[1], академик Международной педагогической академии, зав. лабораторией методологии общего среднего… …   Википедия

  • Хуторской Андрей — А. В. Хуторской Хуторской, Андрей Викторович (р. 6 октября 1959) доктор педагогических наук, член корреспондент Российской Академии образования[1], академик Международной педагогической академии, зав. лабораторией методологии общего среднего… …   Википедия

  • Хуторской Андрей Викторович — А. В. Хуторской Хуторской, Андрей Викторович (р. 6 октября 1959) доктор педагогических наук, член корреспондент Российской Академии образования[1], академик Международной педагогической академии, зав. лабораторией методологии общего среднего… …   Википедия

  • Эвристика — Для улучшения этой статьи желательно?: Проставив сноски, внести более точные указания на источники. Эвристика (от др. греч …   Википедия

  • Институт образования человека — некоммерческое научно образовательное учреждение. Входит в Группу компаний Эйдос . Адрес Института 125009, Россия, Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7. Директор Института доктор педагогических наук, член корреспондент Российской академии… …   Википедия

  • Педагогические технологии — Педагогическая технология (от др. греч. τέχνη искусство, мастерство, умение; λόγος слово, учение) совокупность, специальный набор форм, методов, способов, приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”